චීන ඇමරිකානු නායකයෝ අද සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝහි රහසිගත තැනකදී හමුවෙති

සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ හි පැවැත්වෙන ආසියා පැසිෆික් ආර්ථික සහයෝගීතා (APEC) සමුළුවට පෙර එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්…