ශ්‍රී ලංකාව මාස 18 කින් බංකොළොත් ආර්ථිකය ගොඩගත් ආකාරය විශ්මය ජනකයි

දකුණු සහ මධ්‍යම ආසියාව සඳහා එක්සත් ජනපද සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් ඩොනල්ඩ් ලූ, ඉතා කෙටිකලකින් බරපතල ආර්ථික…