විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබූ දරුවන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

උසස් පෙළ – 2023 විභාගයට පෙනී සිට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබූ දරුවන් වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන…

සරසවිවල අනධ්‍යන සේවකයොත් වර්ජනයේ

වැටුප් ගැටලුවක් මුල්කරගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල සේවකයින් ආරම්භ කළ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය දෙවැනි දිනටත් අද (13)…

අන්තරේට ජල ප්‍රහාර; කැඳවුම්කරු අත්අඩංගුවට

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සංවිධානය කළ විරෝධතා පා ගමනකට, බොරැල්ල මංසන්ධියේදී පොලීසිය ජල ප්‍රහාරයක්…