ඊශ්‍රායලය හා ඉරානය එක්ක අපිට තියෙන ගණුදෙනුවල කිසිම වෙනසක් නෑ- ඇමති මනුෂ කියයි

රට බේරා ගැනීමට පැමිණෙන බවට පුරසාරම් දොඩවන පිරිස අතීතයේ තරුණයින් හැටදහසකගේ දිවි අහිමි කළා සේ වර්තමාන…