මහරජ ගැමුණු කැනඩාවෙන් ”ජොබ් වීසා” ඉල්ලයි .

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න තමා කැනඩාවේ දේශපාලන රැකවරණ ඉල්ලු බවට පලවෙන පුවත ප්‍රතික්ෂේප කරයි. තමා…