ගෝඨාගේ පොතේ පච ගැන ගම්මන්පිළගෙන් විචාරයක්

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉකුත් දා පළ කරන ලද ‘ජනාධිපති ධූරයෙන් මා නෙරපීමේ කුමන්ත්‍රණය’යන…