20 – 20 ලෝක කුසලානයට එන දකුණු අප්‍රිකා සංචිතය මෙන්න

2024 වසරේ ජුනි මාසයේ දී අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් කේන්ද්‍ර කරගෙන ආරම්භ…