තුර්කි සමාජ ශාලාවක ගින්නෙන් 29කට ජීවිත අහිමිවේ

තුර්කි සමාජ ශාලාවක ඇතිවූ ගින්නකින් 29 දෙනෙක් මියගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය…