අද රෑ 7.50 යුපුන්ට තීරණාත්මක මොහොතක්

ඩුබායිහි පැවැත්වෙන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට එක්ව සිටින ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන මලල…