මාළු මිල ඉහළට – වෙළඳපොලේ අද මාළු මිල ගණන් මෙන්න

අද පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මාළු තොග මිල වෙනදාට සාපේක්ෂව ඉහළ ගොස් තිබීම අපිට දැකගත හැකි වුණා,…