අපේ වැඩපිළිවෙළ දරාගන්න බැරි දේශපාලකයොත් ඉන්නවා – ඇමති ටිරාන් අලස්

කුහක මිනිස්සු සමාජ මාධ්‍ය හරහා මොන ප්‍රචාරය ගෙන ගියත් තමා කරන කටයුතු නතර කරන්නේ නැති බවත්…

ඇමති ටිරාන්ට අස්වෙන්න බලපෑම්

ඇතැම් යූටියුබ්කරුවන් සහ දේශපාලනඥයන් රටේ ව්‍යාප්ත වී තිබෙන මත්ද්‍රව්‍ය සහ පාතාල‍ය මඩින්න දියත් කරන මෙහෙයුම්වලට බාධා…

වීසා කලබලයට හේතූවූ පුද්ගලයින්ට නීතිමය පියවර

කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ වීසා නිකුත් කිරීමේ අංශයේ කලබලයක් ඇති කළ පුද්ගලයාට සහ සිද්ධිය පටිගත කළ නිලධාරීන්ට…