දැරිය මියගිය කළුතර ලැගුම්හලේ හිමිකරුගේ බිරිඳ ඇප මත මුදා හැරේ.

කළුතර ලැගුම්හලක උඩුමහකින් වැටී මියගිය දැරියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගතකර සිටි සැකකරුවන් හතර…

ගඟට දැමූ ටිහාරාගේ දුරකථනනය සොයා නාවික, පොලිස් කිමිදුම් කරුවෝ කළු ගඟ පීරති

කළුතර ලැගුම්හලක උඩුමහලින් වැටි මියගිය ටිහාරා නිර්මාණී නම් බාල වයස්කාර සිසුවියගේ ජංගම දුරකථනය සොයා කළු ගඟේ…