ගුවන් තොටුපොලේදීම ‘වෛද්‍ය සැපයුම් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ’ අත්අඩංගුවට

වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය තුසිත සුදර්ශන මහතාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් මෙරටට පැමිණෙන…