තිලංග පන්නන්නැයි මෛත්‍රීට බලපෑම්.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහලේකම් ධුරයෙන් ඉවත් කරනා මෙන් එම…