ශ්‍රීලනිප හිටපු ඇමතිවරයෙකුත් සජබ පුටුවකට

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැදවච්චිය හිටපු ආසන සංවිධායක මෙන් ම හිටපු අමාත්‍යවරයකු වන තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා…