මැරතන් තරගයක දී අසනීපවූ සිසුවා මරුට

තිරුක්කෝවිල් පොලිස් වසමේ පාසලක පැවති මැරතන් තරගයක් අතරතුර හදිසියේ රෝගීවූ සිසුවෙකු රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන අතරතුර ඊයේ…