තිලිණි වරද පිළිගනී – අධිකරණයෙන් දැඩි අවවාද

ඉකුත් සමයේ දැඩි ආන්දෝලනයක් ඇති කළ ව්‍යාපාරික කාන්තාවක වන තිළිණි ප්‍රියමාලි ව දැඩි අවවාද මත මුදාහැරීමට…

තිළිණී ප්‍රියමාලී නිදහස්

වාහනයක් ලබාගෙන අගරු චෙක්පත් ලබා දී මුදල් වංචා කිරීමකට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ පවරා තිබූ නඩුවකින්…

තිළිණී ප්‍රියමාලී රෝහල්ගතවීම නිසා නඩුව කල් යයි

මාතර ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුට වාහනයක් ලබදෙන බව කියමින් රුපියල් ලක්ෂ 80ක මුදලක්වංචාකිරීම සම්බන්ධව තිළිණි ප්‍රියමාලිට එරෙහිව පනවා…