කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ඝාතන තැතක් ගැන තොරතුරු එළියට

කොටුව මහෙස්ත්‍රාත්වරයා වන තිළිණ ගමගේ මහතාව ඝාතනය කිරීමේ උත්සාහයක් සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙස මහජන ආරක්ෂක…