දේශබන්දුගේ වාහනයේ පිපිරීමක්

පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකොන් මහතා ගමන් කරමින් සිටි ජීප් රථයේ යම් පිපිරීමක් සිදුව තිබෙන බව වාර්තා වනවා.…