පළතුරු වෙළඳ සැලකට පස්කන්දක් කඩාවැටි අයෙක් මරුට

තෙල්දෙණිය, මහියංගන පාරේ රඹුක්වැල්ල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය පළතුරු වෙළඳසැලක් මතට ඊයේ රාත්‍රියේ පස්කන්දක් කඩාවැටිම නිසා එම…