ගෙදරට ම පැන කතකගේ මූණ හපා, මාලය කඩා ගිහිං

අම්පාර හිගුරාන ප්‍රදේශයේ නිවසකට ඇතුළු වී එම නිවසේ නිදා සිටි 71 හැවිරිදි කාන්තාවකගේ ගෙලට පිහියක් තබා,…

මැරුණු රොනීගේ ගෙදරට හොරු පනී

ඉකුත් දා අභාවප්‍රාප්ත වූ හිටපු මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍ය, රොනී ද මැල් මහතාට අයත් දෙවිනුවර, පිහිටා…

පන්දාහේ දඩය ගෙවාගන්න බැරිව වසර 3ක් සිරබත් කෑ අයෙක්ට නිදහස

අන්සතු ඉඩමක පොල්ගෙඩි 20ක් කැඩීමේ වරදට නියම වූ රුපියල් 5000ක දඩ මුදලක් ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව වසර…