මාලදිවයිනේ ජය මුයිසුගේ පක්ෂයට

මාලදිවයිනේ ඊයේ (21) පැවති මහ මැතිවරණයෙන් වර්තමාන මාලදිවයිනේ ජනාධිපති මොහොමඩ් මුයිසුගේ පක්ෂය විශිෂ්ට ජයක් ලබාගෙන ඇති…

මාලදිවයිනේ ජනාධිපතිට රනිල්ගේ සුභ පැතුම්.

මාලදිවයිනේ නව ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මුයිසු එම ධුරයේ දිවුරුම්දීමේ උත්සවය ඊයේ මාලේහීදි පැවති අතර ඊට සහභාගීවූ…