ගුගල් සිතියම දෙන්නෙක්ව අමාරුවේ දමලා – අරලියගහ මන්දිරයට තාප්පෙන් පැනලා

ගුගල් සිතියම අනුව ලැගුම්හල වෙත යමින් සිටියදී අරලියගහ මන්දිරයට තාප්පයෙන් පැන ඇතුළු වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු කොල්ලුපිටිය…