මත්තේගොඩ සිසුවියගේ ‘නිරුවත් සේයා රූ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් දැම්මේ’ නුගේගොඩ සිසුවෙක්

දහහත් හැවිරිදි පාසල් සිසුවියකගේ නිරුවත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලය හරහා පළ කළ බවට සැකකෙරෙන දහඅට හැවිරිදි පාසල් සිසුවකු…