රයිස් සහ කොත්තු මිල පහළට

ආපනශාලා ආහා‍ර වර්ගවල මිල පහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා ආපනශාලා සහ අවන්හල් හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.…

කිරි තේ එකක ගාණ අඩු වෙයි

කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමටද සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පියවර ගෙන තිබෙනවා.…

තත්ත්වයෙන් බාල තේ පැල නිපදවූ තවාන් 20 ක බලපත්‍ර අහෝසි කරයි

උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුත් තේ පැල නොමැතිකම තේ වගාවේ අස්වැන්නට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනා බවත්, තේ වතු…