චමරි අගයන්න අද සිදුවන දේ

ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවුණු විශිෂ්ටතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් වන චමරි අතපත්තු අගැයීමේ උත්සවයක් අද (15) සවස කොළඹ ටාජ්…