ලංකාවට එන යානයක ‘සිඩ්නිහි දී ‘ ඇතිවූ කලබැගෑනිය

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි ගුවන්තොටුපොළේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබූ ගුවන් යානයක භාණ්ඩ රැගෙන යන කොටසට ඇතුළුවූ පුද්ගලයෙකු…