අම්පාරේ පාසැල් සිසුවෙක් වෙඩිතබාගෙන දිවි නසා ගනී

නිවසේ තිබූ අනවසර ගිනි අවියකින් වෙඩි තබාගෙන අම්පාර ප්‍රදේශයේදී පාසල් සිසුවෙකු සියදිවි හානිකර ගෙන ඇති බව…