ගුරුවරුන්ට අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් උපදෙසක්

ගුරුවරුන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල නිරතව සිටියත් වත්මන් සිසු පරපුර ඒ මත රැඳී නොසිට අන්තර්ජාලය වැනි වෙනත් දැනුම්…

ලබන වසරේ සිට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ වෙනස්කම් රැසක්

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය මින් ඉදිරියට එම විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රවලින් පමණක් ලබාගත නොහැකි…

උසස් පෙළ ප්‍රතිපල නිකුත් වන දිනය මෙන්න

උසස් පෙළ (2023) විභාගයේ ප්‍රතිඵල මැයි 31වනදා නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසනවා.…

සාමාන්‍ය පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබෙන දිනය මෙන්න

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙර 2023 වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන…

එන සතියේ සිට පාසල්වලට කෘතීම බුද්ධිය

එළඹෙන මාර්තු 19 වැනි දා සිට 8 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සමග…