යන්ත්‍රයක් ජප කරන්න කපුවා ගුරුවරියව හෝටලේකට අරං ගිහිං

අපලයකට යන්ත්‍රයක් පැලඳීම සඳහා යැයි පවසා වැල්ලවාය ප්‍රදේශයේ පාසලක සේවය කරන තිස්හත් හැවිරිදි ගුරුවරියක තිස්සමහරාම දෙබරවැව…