සුමින්ද සිරිසේන අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

ප්‍රවීණ වේදිකා සහ සිනමා රංගන ශිල්පී සුමින්ද සිරිසේන (75) ගම්පහ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අද…