සුමති ටෙලි සම්මාන උළෙල – 2024

29 වන වරටත් සංවිධානය කළ පුංචි තිරයේ මහා කලා මංගල්‍යය, සුමති ටෙලි සම්මාන උළෙල ඊයේ (20)…