ශ්‍රීධරන් පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඉලංකෛයි තමිල් අරසු පක්ෂයේ, නායකයා ලෙස තේරී පත්වූ දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සිවඥානම් ශ්‍රීධරන් එම…

මාර්ගගත පණතට එරෙහිව සුමන්දිරන්ගේ පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභ කරයි

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළ ආකාරය නීතියට පටහැනි යැයි තීන්දු කරන ලෙස ඉල්ලා…