ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමතිට තර්ජනය කළ අරගලකරුවාට ඇප නෑ

පසුගිය අරගල සමයේ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් හට තර්ජනාත්මක කෙටි පණිවිඩ යැවීම සහ ෆේස්බුක්…

”නැවතත් අරගලයක්.” බුද්ධි තොරතුරු එළිකරයි

රට තුළ යළි අර්බුදයක් ඇති කර සමස්ත ක්‍රියාවලියම අස්ථාවර කිරීමට එක්තර කණ්ඩායමක් කටයුතු කරමින් සිටින බවට…