ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමතිගේ ”බලු බොරුව” එළිවෙයි

ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ මෙරට අයාලේ යන සුනඛ ගහනය ලක්ෂ 62 ක්…