ඉන්දියානුවන්ට හොර පාස්පෝට් හදන ලාංකිකයන්ගේ සෙල්ලම ඉන්දියාවේදී අල්ලගත්ත හැටි

ලාංකික සරණාගතයින්ට නීතිවිරෝධී ලෙස ඉන්දීය විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සකස් කරදීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින් දෙදෙනෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකු…