ශ්‍රීලන්කන් ලුණු ගම්මිරිස් නතර කළේ මෙන්න මේ නිසයි

පසුගිය වසරේ අගභාගයේ සිට ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් සේවය සිය ගුවන් යානාවල ආර්ථික පන්තියේ මගීන් සඳහා ලබාදෙන ආහාරවලට…

ඕස්ට්‍රේලියාවේදී කාර් මික දෝෂයකට ලක්වූ ශ්‍රී ලංකන් යානය අද දිවයිනට.

යාන්ත්‍රික දෝෂයක් හේතුවෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවරට පැය 30ක් ප්‍රමාද වූ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් UL…