අකුණු ගගහා වහිනවා – වැස්ස ලංකාව ගෙදර යවයිද ?

ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් හෙට (12) අළුයම 5.00ට ආරම්භවීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකාව සහ නේපාලය අතර තරගයට වැස්ස…

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ නීති හදන්න අමෙරිකාවේ මැදිහත්වීමක් නෑ

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ නීති සකස් කිරීම සඳහා අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීමක් සිදු වූයේ…

මාස දෙකට සංචාරකයන් හාර ලක්ෂ විසි හයදාහක් ඇවිත්

2024 පෙබරවාරී මාසයේ දී ජනවාරි මාසයේ මෙන් ම, අඛණ්ඩව ලක්ෂ 2ක ඉක්ම වූ සංචාරකයින් පිරිසක් මෙරටට…

අළුත් භූ තැටියක් නිර්මාණය වීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට භූමි කම්පා අවධානමක්

ලංකාවේ දක්ෂිණ කොටසේ ගැඹුරු මුහුද ආශ්‍රිතව අළුතින් භූ තැටියක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බවත්, එමනිසා ශ්‍රී ලංකාව…