ශ්‍රීධරන් පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඉලංකෛයි තමිල් අරසු පක්ෂයේ, නායකයා ලෙස තේරී පත්වූ දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සිවඥානම් ශ්‍රීධරන් එම…