ඔස්ට්‍රෙලියාවෙන් ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති යුවලකගේ සිරුරු හමු වෙයි

ඔස්ට්‍රෙලියාවේ මෙල්බර්න්හි, වොරන්ඩයිට් ප්‍රදේශයේ නිවසක් ආසන්නයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත වැඩිහිටි යුවළකගේ මළ සිරුරු හමුවී තිබෙන…