ඔටාවා සමුහ ඝාතනයේ ඝාතකයා ඇප ප්‍රතික්ෂේප කරයි

කැනඩාවේ ඔටාවා නගරයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 6 දෙනෙක් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී සිටින ශ්‍රී…