ගුවන්ගත වීමට මොහොතකට පෙර ශ්‍රී ලංකන් යානයට සිදුවූ දේ

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානයක් බැංකොක් හිදී කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව තිබෙනවා. අද (22) පෙරවරු 9ට කටුනායක බලා…