නිදහස් පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ගැටලුවලටමැතිවරණ කොමිසමෙන් පිළිතුරු

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ පවතින අභ්‍යන්තර ගැටලු විසදීමට කිසිදු නෛතික බලයක් නොමැති…

ශ්‍රීලනිප යේ අවුල් රැසක්. ප්‍රධාන කාර්යාලයටත් අඟුළු දමයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මේ වන විට අර්බුද රැසකට මුහුණ පා ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග…