උපාධිය අතේ තියන් ඉතාලියෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනා තරුණයා

ඉතාලියේ සිට මෙරටට ගෙන්වන රුපියල් ලක්ෂ පනහකට ආසන්න වටිනාකමින් යුත් හෑෂ් හා කුෂ් මත්ද්‍රව්‍ය සමග මෘදුකාංග…

ෆොක්ස් හිල් අනතුර ගැන යුද්ධ හමුදාවෙන් නිවේදනයක්

දියතලාව ෆොක්ස් හිල් සුපර්ක්‍රොස් තරගාවලිය අතරතුර සිදු වූ අනතුරින් විපතට පත්වූ සියලූම පුද්ගලයින් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ…

හමුදාවට යළිත් පොදු සමා කාලයක්

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ දීර්ඝ කාලීනව නිවාඩු නොමැතිව 2024 අප්‍රේල් 02 දින සහ ඊට පෙර සිටම…