ක්‍රීඩා සංගම් 4ක ලියාපදිංචිය අත්හිටුවයි – රග්බි සහ දැල්පන්දු ඒ අතර

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් සම්මේලන 4ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු…

අපේ බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩකයන් ‘පළමුවරට’ ඉන්දුනීසියාව පරදයි

ආසියානු බාස්කට්බෝල් සංගමය සංවිධානය කරන ක්‍රීඩකයින් තිදෙනකුගේ කණ්ඩායම් අතර, ආසියා කුසලාන බාස්කට්බෝල් තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා පිල…