විශේෂ මෙහෙයුමට පාතාලයන්ගේ ළඟ ම තුනක් අහුවෙයි

අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයින් මැඩලීමේ විශේෂ මෙහෙයුමට අදාළව, ඊයේ (19) රාත්‍රී සිදුකළ මෙහෙයුම්වල දී සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට…