පාස්කු දේව මෙහෙයන්ට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පාස්කු දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් කිතුනු දේවස්ථානවල ආරක්ෂාවට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරමින් දේව මෙහෙයන් සඳහා පැමිණෙන…

පාතාලය මඩින්න විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් 20ක් බස්සයි

යුක්තිය මෙහෙයුමට සමගාමීව බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සිදුවන පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මර්දනය කිරීම සඳහා විශේෂ…

දීර්ඝ සති අන්තයට විශේෂ දුම්රිය

එළඹෙන දීර්ඝ සති අන්තය වෙනුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ සහ උතුරු මාර්ගයේ විශේෂ දුම්රිය ගමන් වාර කීපයක්…