කථානායකට එරෙහි විශ්වාසභංගය අද විවාදයට

සමගි ජන බලවේගය ඇතුළු විපක්ෂය විසින් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහිව ගෙනා විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ…

කතානයකට එරෙහි විශ්වාසභංගයට දින ලැබෙයි

විපක්ෂය විසින් පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවට බාර දුන්, කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන්…

කථානායකට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව භාරදෙයි

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව, විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් විසින් භාර දී තිබෙනවා. සමගි…