කතකට පහර දුන් ආණ්ඩුකාර පුතා ගැන පොලිසියෙන් නිවේදනයක්

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර ඒ. ජේ. එම් මුසම්මිල් මහතාගේ පුත්‍රයා විසින්, ඉකුත් දා කොළඹ 6 ප්‍රදේශයේ මහල්…