දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්තමාන සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා වන එච්.එම්.කේ.ඩබ්. බණ්ඩාර මහතා හදිසි අසනීප තත්වයක් හේතුවෙන් අද (23)…

දුම්රියේ යනවා නම් කියවලම යන්න – මේ ගමන්වාර 25ම අවලංගුයි

අද (30) දින මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 25ක් අවලංගු කිරීමට නියමිතයි. නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් ඊයේ…

මේ දින තුනේම මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයි

කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට වැල්ලවත්ත දුම්රිය ස්ථානය දක්වා වූ එක් දුම්රිය මාර්ගයක ගමනාගමනය සීමා කර…